دادگاه تجدیدنظر اشتغال
و کمکهای دولتی

رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیمات وزارتخانه مبنی بر عدم اعطای کمک‌های ‏اجتماعی، کمک‌های معلولان و یارانه مراقبت از کودکان.‏

دادگاه تجدیدنظر اشتغال
و کمکهای دولتی

رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیمات وزارتخانه مبنی بر عدم اعطای کمک‌های ‏اجتماعی، کمک‌های معلولان و یارانه مراقبت از کودکان.‏

شیوه‌ی درخواست تجدید نظر

*شما 20 روز کاری برای درخواست تجدیدنظر فرصت دارید

اگر با تصمیم تجدید نظر وزارتخانه مخالف هستید:‏

گام اول

فرم ابلاغیه تجدیدنظر (‏PDF‏) را پر کنید.‏

گام دوم

فرم اعلامیه تجدیدنظر خود را برای ما ارسال کنید. شما باید فرم اعلامیه تجدیدنظر خود را ظرف 20 روز کاری پس از دریافت تصمیم بررسی مجدد وزارت خود ارسال کنید. در غیر این صورت، حق تجدید نظر خود را از دست خواهید داد.

در صورت نیاز، پس از ارسال این فرم، می‌توانید اطلاعات و شواهد بیشتری به ما بدهید.‏

PO Box 9994 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9R7 آدرس پستی

فکس رایگان: 1-877-356-9687 | در ویکتوریا: 250- 356-9687

EMAIL info@eaat.ca

گام دوم

فرم اعلامیه تجدیدنظر خود را برای ما ارسال کنید. شما باید فرم اعلامیه تجدیدنظر خود را ظرف 20 روز کاری پس از دریافت تصمیم بررسی مجدد وزارت خود ارسال کنید. در غیر این صورت، حق تجدید نظر خود را از دست خواهید داد.

PO Box 9994 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9R7 آدرس پستی

فکس رایگان: 1-877-356-9687 | در ویکتوریا: 250- 356-9687

ایمیل: info@eaat.ca

گام سوم

برای درخواست تجدیدنظر خود آماده شوید. شما می‌توانید با دانلود کردن بروشور ما در مورد انواع ‏مختلف استماع دادرسی و نحوه تهیه آن بیشتر آشنا شوید.‏

چگونه آماده شویم

برای استماع دادرسی آماده شوید.

تصمیمات دادگاه

تصمیمات را بر اساس نوع تجدیدنظر و سال جستجو کنید.

به کمک نیاز دارید؟

کسی را پیدا کنید که به استماع دارسی شما کمک کند.

آنچه که دادگاه تجدید نظر اشتغال و کمکهای دولتی انجام می‌دهد

ماموریت دادگاه تجدیدنظر اشتغال و کمکهای دولتی، ارائه یک فرآیند تجدید نظر مستقل و در دسترس ‏است که تصمیمات به موقع و منصفانه را در مورد بررسی تصمیمات وزارت توسعه اجتماعی و کاهش ‏فقر در رابطه با کمک درآمد و کمک به معلولین و تصمیمات وزارت آموزش و تأیید یارانه‌ی مراقبت از ‏کودک ارائه می‌دهد.

شما تنها نیستید، ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم.‏

اطلاعیه‌ها

آخرین اخبار و به روز رسانی‌ها را بیابید

No post found!