دادگاه تجدیدنظر اشتغال
و کمکهای دولتی

رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیمات وزارتخانه مبنی بر عدم اعطای کمک‌های ‏اجتماعی، کمک‌های معلولان و یارانه مراقبت از کودکان.‏

دادگاه تجدیدنظر اشتغال
و کمکهای دولتی

رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیمات وزارتخانه مبنی بر عدم اعطای کمک‌های ‏اجتماعی، کمک‌های معلولان و یارانه مراقبت از کودکان.‏

شیوه‌ی درخواست تجدید نظر

*شما ‏‎7‎‏ روز کاری فرصت دارید تا درخواست تجدیدنظر کنید

اگر با تصمیم تجدید نظر وزارتخانه مخالف هستید:‏

گام اول

فرم ابلاغیه تجدیدنظر (‏PDF‏) را پر کنید.‏

گام دوم

فرم ابلاغیه تجدیدنظر خود را برای ما ارسال کنید. شما باید فرم ابلاغیه تجدیدنظر خود را ‏ظرف ‏‎7‎‏ روز کاری پس از دریافت تصمیم بررسی مجدد وزارت‌خانه خود ارسال کنید. در غیر این ‏صورت، حق تجدید نظر خود را از دست خواهید داد.‏

در صورت نیاز، پس از ارسال این فرم، می‌توانید اطلاعات و شواهد بیشتری به ما بدهید.‏

PO Box 9994 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9R7 آدرس پستی

فکس رایگان: 1-877-356-9687 | در ویکتوریا: 250- 356-9687

EMAIL info@eaat.ca

گام دوم

فرم ابلاغیه تجدیدنظر خود را برای ما ارسال کنید. شما باید فرم ابلاغیه تجدیدنظر خود را ‏ظرف ‏‎7‎‏ روز کاری پس از دریافت تصمیم بررسی مجدد وزارت‌خانه خود ارسال کنید. در غیر این ‏صورت، حق تجدید نظر خود را از دست خواهید داد.‏

PO Box 9994 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9R7 آدرس پستی

فکس رایگان: 1-877-356-9687 | در ویکتوریا: 250- 356-9687

ایمیل: info@eaat.ca

گام سوم

برای درخواست تجدیدنظر خود آماده شوید. شما می‌توانید با دانلود کردن بروشور ما در مورد انواع ‏مختلف استماع دادرسی و نحوه تهیه آن بیشتر آشنا شوید.‏

چگونه آماده شویم

برای استماع دادرسی آماده شوید.

تصمیمات دادگاه

تصمیمات را بر اساس نوع تجدیدنظر و سال جستجو کنید.

به کمک نیاز دارید؟

کسی را پیدا کنید که به استماع دارسی شما کمک کند.

آنچه که دادگاه تجدید نظر اشتغال و کمکهای دولتی انجام می‌دهد

ماموریت دادگاه تجدیدنظر اشتغال و کمکهای دولتی، ارائه یک فرآیند تجدید نظر مستقل و در دسترس ‏است که تصمیمات به موقع و منصفانه را در مورد بررسی تصمیمات وزارت توسعه اجتماعی و کاهش ‏فقر در رابطه با کمک درآمد و کمک به معلولین و تصمیمات وزارت آموزش و تأیید یارانه‌ی مراقبت از ‏کودک ارائه می‌دهد.

شما تنها نیستید، ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم.‏

اطلاعیه‌ها

آخرین اخبار و به روز رسانی‌ها را بیابید

No post found!